best website builder

SOURCES

 

BOOKS

 

Benkow, Jo. Fra synagogen til Løvebakken. 1985.

 

Gjernes, Marta. Jødar i Kristiania. Dei fyrste innvandrarane si geografiske og sosioøkonomiske plassering i samfunnet frå 1851-1942. Hovedfagsoppgave, Universitetet i Oslo, 2002.

 

Mendelsohn, Oscar. Jødenes historie i Norge gjennom 300 år, bind I og II. Oslo, Universitetsforlaget, førsteutgaver 1969 og 1986.

 

Ormaasen, Britt og Oskar Kvasnes. Jewish life and culture in Norway: Wergeland's legacy.

New York, Abel Abrahamsen, 2009

 

Ottosen, Kristian. I slik en natt. Historien om deportasjon av jøder fra Norge. Oslo, H. Aschehoug & Co, 1994.

 

Reitan, Jon. Jødene fra Trondheim. Trondheim, Tapir Akademisk Forlag, 2005.

 

Sebak, Per Kristian. “…vi blir neppe nogensinne mange her” Jøder i Bergen 1851-1945. Vigmostad & Bjørke, Bergen, 2008.

 

Vestbø, Arne. Moritz Rabinowitz. En biografi. Oslo, Spartacus, 2011.

 

Vestbø, Arne. Øverst på nazistenes liste. Oslo, Spartacus, 2014.

 

Våre falne 1939-1945. Den norske stat, 1949-1951. Tilgjengelig på nett:

http://www.disnorge.no/cms/register-til-v%C3%A5re-falne-1939-1945.html

 

 

ARCHIVES

 

Jødisk Museum i Oslo

Jødisk Museum Trondheim

 

Arkiv i Lomza - Danuta Bzura

Arkiv i Grodno - Olga Sobolevskaya

 

“Norsk-jødisk dokumentasjon. Jødisk liv og historie i Norge”, Norsk Folkemuseum

 

 

THANK YOU

 

Marcin Halicki

Jefim Basin

Beniamin Jeruzalim

Janusz Sobolewski

Olga Sobolevskaya

Jonas Benkow

David Brandhandler

Goldie Brandhandler

Naomi Bayer

Berit Engen

Per Kristian Sebak

POLISH CONTACT
Museum of the History of Polish Jews
6 Mordechaja Anielewicza St.
00-157 Warsaw
Poland
polin@polin.pl
www.polin.pl

NORWEGIAN CONTACT
Oslo Jewish Museum
Calmeyersgate 15 B
NO-0183 Oslo
Norway
post@jodiskmuseumoslo.no
www.jodiskmuseumoslo.no

WEBMASTER

webmaster@motnord.no